Producenci

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nasz sklep internetowy korzysta z tzw. plików cookies. Poniżej znajdą Państwo informację o tym, czym dokładnie są pliki cookies, o celach i sposobach ich wykorzystania oraz o sposobach zmiany ustawień dotyczących plików cookies w zakresie warunków ich przechowywania oraz uzyskiwania do nich dostępu.

I. Co to są pliki cookies.
Pliki cookie, tzw. ciasteczka, są informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy, który w danej chwili odwiedzamy, w postaci małych fragmentów tekstu  zapisywanych na dysku/pamięci komputera, smartphone, tabletu itp. W ww. fragmencie tekstu znajdują się informacje np. niezbędne podczas logowania do konta pocztowego lub sklepu internetowego. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętywanie produktów / stron które przeglądamy w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

II. Cel oraz sposób użycia plików cookies.
W naszym sklepie plików cookie używamy w następujących celach:
1. zbieranie statystycznych danych przez system prestashop i google analitics,
2. tworzenie koszyka zakupowego,
3. system autoryzacji użytkownika (rejestracja, logowanie).

III. Sposób zmiany ustawień dotyczących plików cookies w zakresie warunków przechowywania oraz uzyskiwania do nich dostępu.

Sposób zmiany ustawień dotyczących plików cookie zależy od wersji przeglądarki, której Państwo używają:

· GOOGLE CHROME – Aby zmienić ustawienia dotyczące Google Chrome należy:

o Włączyć przeglądarkę Google Chrome

o Kliknąć na „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome”

o Kliknąć „Ustawienia”

o Wybrać „Pokaż ustawienia zaawansowane”

o W „Prywatność” wybrać „Ustawienia treści”

o W „Ustawienia treści” mamy do wyboru następujące opcje:

§ Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)

§ Zachowuj dane lokalne do zamknięcia przeglądarki

§ Blokuj prośby umieszczania na komputerze danych z witryn

§ Zablokuj pliki cookie u dane z witryn innych firmUWAGA: W zależności od posiadanej wersji przeglądarki, powyższe opcje mogą znajdować się w różnych miejscach, oznaczone innymi ikonami / nazwami. W
takim wypadku użytkownik musi wykazać się elastycznością, w odszukiwaniu odpowiednich opcji. Nazwy zazwyczaj są zbliżone do siebie. Niestety nie ma fizycznej możliwości przygotowania kroków edycji cookie dla każdej wersji przeglądarki Google Chrome osobno.· Mozilla Firefox – Aby zmienić ustawienia dotyczące Mozilla Firefox należy:

o Włączyć przeglądarkę Mozilla FireFox

o Kliknąć „Otwórz menu”

o Wybrać „Opcje”

o Kliknąć „Prywatność”

o Wyszukać „Historia”

o Wybrać „Będzie używał ustawień użytkownika”

o Po rozwinięciu się dodatkowych opcji mamy informacje dotyczące akceptacji ciasteczek


UWAGA: W zależności od posiadanej wersji przeglądarki, powyższe opcje mogą znajdować się w różnych miejscach, oznaczone innymi ikonami / nazwami. W takim
wypadku użytkownik musi wykazać się elastycznością, w odszukiwaniu odpowiednich opcji. Nazwy zazwyczaj są zbliżone do siebie. Niestety nie ma fizycznej możliwości przygotowania kroków edycji cookie dla każdej wersji przeglądarki Mozilla Firefox osobno.· Opera – Aby zmienić ustawienia dotyczące Opera należy:

o Włączyć przeglądarkę Opera

o Kliknąć w logo Opery

o Spośród wyświetlonej karty wybrać „Ustawienia”

o W „Ustawieniach” wybrać „Preferencje”

o W „Preferencje” przejść do zakładki „Zaawansowane”

o W zakładce „zaawansowane” wybrać „ciasteczka”

o W „ciasteczka” mamy do wyboru następujące możliwości

§ Akceptuj ciasteczka

§ Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam

§ Nigdy nie akceptuj ciasteczek

§ Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery

§ Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczka

o Możemy również dostosować ustawienia ciasteczek w zależności od witryny. W tym celu należy wybrać „Zarządzaj ciasteczkami”UWAGA: W zależności od posiadanej wersji przeglądarki, powyższe opcje mogą znajdować się w różnych miejscach, oznaczone innymi ikonami / nazwami. W takim wypadku użytkownik musi wykazać się elastycznością, w odszukiwaniu odpowiednich opcji. Nazwy zazwyczaj są zbliżone do siebie. Niestety nie ma fizycznej możliwości przygotowania kroków edycji cookie dla każdej wersji przeglądarki Opera osobno.


· Safari – Aby zmienić ustawienia dotyczące Safari należy:

o Włączyć przeglądarkę Safari

o Wybrać „Ustawienia”

o Kliknąć „Preferencje”

o W oknie „Preferencje” należy przejść do zakładki „Prywatność”

o W zakładce prywatność należy odszukać „Blokuj pliki cookie”

o W „Blokuj pliki cookie” mamy dostępne opcje:

§ Od innych podmiotów i reklamodawców

§ Zawsze

§ NigdyUWAGA: W zależności od posiadanej wersji przeglądarki, powyższe opcje mogą znajdować się w różnych miejscach, oznaczone innymi ikonami / nazwami. W takim wypadku użytkownik musi wykazać się elastycznością, w odszukiwaniu odpowiednich opcji. Nazwy zazwyczaj są zbliżone do siebie. Niestety nie ma fizycznej możliwości przygotowania kroków edycji cookie dla każdej wersji przeglądarki Safari osobno.

· Internet Explorer – Aby zmienić ustawienia dotyczące Internet Explorer należy:

o Włączyć przeglądarkę Internet Explorer

o Wybrać „Ustawienia”

o W „Ustawienia” wybrać „Opcje internetowe”

o W „Opcje internetowe” należy odszukać zakładkę „Prywatność”

o Odszukujemy „Ustawienia”

o Odszukujemy suwak

o Z pozycji suwaka możemy zmieniać ustawienia

o Klikamy w przycisk „Zaawansowane”, dostępne opcje

§ Pliki cookie – zastąp automatyczną obsługę plików cookie

§ Pliki cookie tej samej firmy

· Zaakceptuj

· Zablokuj

· Monituj

§ Pliki cookie innych firm

· Zaakceptuj

· Zablokuj

· Monituj

§ Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesjiUWAGA: W zależności od posiadanej wersji przeglądarki, powyższe opcje mogą znajdować się w różnych miejscach, oznaczone innymi ikonami / nazwami. W takim wypadku użytkownik musi wykazać się elastycznością, w odszukiwaniu odpowiednich opcji. Nazwy zazwyczaj są zbliżone do siebie. Niestety nie ma fizycznej możliwości przygotowania kroków edycji cookie dla każdej wersji przeglądarki Internet Explorer osobno.

IV. Zgoda na wykorzystanie plików cookies
Poprzez dalsze korzystanie z naszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies na opisanych powyżej zasadach. Jeżeli Państwo takiej zgody nie wyrażają prosimy o opuszczenie stron naszego sklepu.

Szanowni Państwo,

 

 W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że spółka RS365 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa („Administrator”) może przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów tworząc bazę danych kontrahentów. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1)        Państwa dane osobowe przetwarzane są przez spółkę RS365 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586782, NIP: 8943069222, REGON:363023089 reprezentowana przez komplementariusza- spółkę pod firmą: RS365 Sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 Wrocław, 54-105 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403161, NIP: 8971779409, REGON: 021767685dalej określaną jako „Administrator”.  

2)        Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny administratora, w tym także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

3)        odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww. celów;

4)        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów łączących Państwa z Administratorem, ewentualnie – jeśli została wyrażona zgoda - do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;

5)        Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6)        Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

7)        Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy.